CÍL - linie ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU / velmi pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU » velmi pokročilá úroveň


Anotace:
Před rozpracováním svého návrhu řešení zvažuje různé nápady a záměrně vyhledává i neotřelá řešení. Zdůvodní, jak a čím navržené řešení problému předchází možným dopadům problému na lidi a životní prostředí a proč je přijatelné pro různé strany zapojené do problému.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz