Vývojové kontinuum je výstupem projektu


CIVIS: ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE


Projekt CIVIS
 se zaměřil na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Experti, učitelé a akademici napříč celým vzdělávacím systémem v něm spolupracovali s cíli:

  • Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků a dovedností z různých oborů a užitečných pro reálný život.
  • Překlenout propast v RVP, rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí a provázat je s učivem.
  • Navrhnout změny v přípravě učitelů tak, aby byla praktická a sledovala trendy.
  • Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství.

 

V rámci projektu byly ověřeny vzdělávací programy:


Podrobnosti a další výstupy hledejte na:

 


Vedoucím partnerem projektu je:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

www.lipka.cz

 

Partneři projektu z řad neziskových organizací a univerzit:

 

 

     
     

 

 

Na ověření jednotlivých metodických přístupů a zpětné vazbě k rozvoji klíčových kompetencí se podílely desítky základních a středních škol v celé České republice.

 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz