Co je vývojové kontinuum

 

Šest oblastí kompetence k odpovědnému jednání je dále rozčleněno na složky, linie a cíle (viz obr. Terminologie využívaná v jednotlivých oblastech kontinua). Cíle jsou uvedeny ve třech úrovních, liší se úrovní porozumění, využitím dovednosti či zformováním postoje. Vytvořená sada cílů tak tvoří vývojové kontinuum. Kontinuum slouží učiteli jako pomůcka, která představuje promyšlený přehled znalostních, dovednostních a postojových cílů, k nimž je vhodné směřovat výukové lekce. Učitel díky kontinuu získává spektrum cílů, které je důležité v dané oblasti rozvíjet, a to v několika úrovních.

 

 

Terminologie využívaná v jednotlivých oblastech kontinua:
 

OBLAST

SLOŽKA

 

počáteční úroveň

pokročilá úroveň

velmi pokročilá úroveň

LINIE 1

CÍL 1 A

CÍL 1 B

CÍL 1 C

LINIE 2

CÍL 2 A

CÍL 2 B

CÍL 2 C

 


OBLASTI KONTINUA:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz