CÍL - linie TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU / velmi pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » PRÁCE S VLASTNÍM NÁZOREM NA PROBLÉM » TVORBA VLASTNÍHO NÁZORU » velmi pokročilá úroveň


Anotace:
Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém na základě své zkušenosti. Zdůvodní ho s využitím informací, které o problému zjistil a nabídne argumenty, kterými svůj názor obhájí a podloží.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz