CÍL - linie PROVEDENÍ AKCE / pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » ČINNOST SMĚŘUJÍCÍ K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU » PROVEDENÍ AKCE » pokročilá úroveň


Anotace:
Řeší problém podle připraveného plánu. Sleduje, co a jak se mu daří a kde je třeba plán podle vývoje situace upravit. O své činnosti informuje okolí.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz