CÍL - linie POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU / velmi pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU » velmi pokročilá úroveň


Anotace:
Vyhodnocuje jednotlivé návrhy na řešení problému v závislosti na pravděpodobných dopadech těchto návrhů na společnost a životní prostředí. Posuzuje pravděpodobnou účinnost, proveditelnost, přijatelnost a systémovost navržených řešení. Vybírá vhodná řešení.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz