CÍL - linie ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU / pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ PROBLÉMU » pokročilá úroveň


Anotace:
Na základě zkoumání problému navrhuje řešení, které pomáhá přírodě a lidem a může být široce přijatelné. Zdůvodní, v čem je návrh řešení přínosný pro lidi a pro přírodu.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz