CÍL - linie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » ČINNOST SMĚŘUJÍCÍ K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU » VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE » velmi pokročilá úroveň


Anotace:
Shrnuje a hodnotí výsledky akce a diskutuje o zamýšlených a nezamýšlených dopadech činností na řešení problému, na životní prostředí a na lidi. Aktivně získává zpětnou vazbu na provedenou akci od různých lidí, shrnuje a vyhodnocuje ji. Ze své zkušenosti vyvozuje, co se tím naučil, co by se příště mělo udělat stejně a co jinak. Zvažuje, jak na akci navázat.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz