CÍL - linie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE / pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » ČINNOST SMĚŘUJÍCÍ K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU » VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKCE » pokročilá úroveň


Anotace:
Shrnuje výsledky akce a diskutuje o jejích dopadech na řešení problému, na životní prostředí a na lidi. Vnímá a pozoruje, jak různí lidé provedenou akci hodnotí. Ze své zkušenosti navrhuje, co by se příště mělo udělat stejně a co jinak.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz