CÍL - linie SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ / pokročilá úroveň


Zařazení:
PŘIPRAVENOST JEDNAT » AKČNÍ DOVEDNOSTI » SEBEREFLEXE VLASTNÍHO JEDNÁNÍ » pokročilá úroveň


Anotace:
Vyhodnocuje silná a slabá místa ve svém jednání vůči společnosti a přírodě. Navrhuje možnosti, jak toto jednání zkvalitnit.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz