CÍL - linie ROZHODNUTÍ O AKCI / velmi pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » ČINNOST SMĚŘUJÍCÍ K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU » ROZHODNUTÍ O AKCI » velmi pokročilá úroveň


Anotace:
Mapuje problémy ve svém okolí a posuzuje jejich závažnost a existující návrhy řešení. Vybírá si problém, který ho zajímá a dotýká se ho. Svůj výběr zdůvodní. Rozhoduje se, zda pro jeho řešení něco podnikne.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz