CÍL - linie PROVEDENÍ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » ČINNOST SMĚŘUJÍCÍ K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU » PROVEDENÍ AKCE » velmi pokročilá úroveň


Anotace:
Řeší problém podle připraveného plánu. Monitoruje postup činností a provádí případné úpravy plánu v závislosti na vývoji situace. O své činnosti informuje okolí, usiluje o pochopení smyslu akce ostatními a o navázání spolupráce s různými osobami, kterých se problém týká.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz