CÍL - linie POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU / pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PROBLÉMU » pokročilá úroveň


Anotace:
Porovná různé návrhy na řešení problému a jejich možné dopady na lidi a životní prostředí. Posuzuje, nakolik jsou jednotlivé návrhy řešení problému skutečně účinné a nakolik jsou přijatelné pro různé zapojené strany. Vybírá vhodná řešení.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz