CÍL - linie PLÁNOVÁNÍ AKCE / velmi pokročilá úroveň


Zařazení:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ » ČINNOST SMĚŘUJÍCÍ K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU » PLÁNOVÁNÍ AKCE » velmi pokročilá úroveň


Anotace:
Vytvoří plán, jak přispět k řešení určitého problému. Stanoví cíle akce, postupné kroky, metody práce, způsoby vyhodnocování úspěšnosti, plán komunikace a hledání podpory, případně rozdělení rolí a úkolů v týmu. Po vytvoření plánu zhodnotí rizika a rozhodne, zda se pustit do realizace akce, nebo je třeba plán upravit, odložit či opustit.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz