CÍL - linie OBČANSKÉ ZAPOJENÍ / pokročilá úroveň


Zařazení:
PŘIPRAVENOST JEDNAT » AKČNÍ DOVEDNOSTI » OBČANSKÉ ZAPOJENÍ » pokročilá úroveň


Anotace:
Hledá různé možnosti občanského zapojení, vyhodnocuje jejich potřebnost a zapojuje se do nich (např. sestavení dopisu či osobní oslovení úřadu, sepsání petice apod.).Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz